Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)

24 Tháng Sáu 201000:00(Xem: 37608)

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU
(The Revised Pratimoksha)
Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ

Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn