Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 20 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức

21 Tháng Tư 201400:00(Xem: 5868)

Kỷ Yếu
Mừng Chu Niên
Hai Mươi Năm (1990-2010)
Thành Lập Tu Viện Quảng Đức

 (The 20th Anniversary of Quang Duc Monastery)

 

Lời Ngỏ

bia_kyyeu20nam_tvqd

Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 20 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ Mừng Chu Niên 20 Năm, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 15 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 1 đến 11 tháng 7 năm 2014, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của TVQĐ đối với quần chúng Úc-Việt.

Hai Mươi Năm, một chặng đường dài đối với một đời người, nhất là đối với người đệ tử Phật, gấp rút lo tu để giải thoát sinh tử luân hồi, không luống bỏ một thời gian nào trong tiến trình tìm về cội nguồn tâm linh. Hai mươi năm qua, thế hệ thứ nhất của chúng ta đã phải chịu thiệt thòi, hy sinh, gian khổ để xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo dựng một nền móng vững chắc cho thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt trên xứ sở này. Do đó, hai mươi năm qua, trong quá trình gìn giữ và bảo vệ ngọn đèn Chánh Pháp ở nơi địa phương này, chắc chắn không sao tránh khỏi những hiểu lầm, những phiền não, khổ đau cho mình và cho người. Xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử gần xa, hãy vì tương lai của Phật Pháp mà niệm tình bỏ qua cho.

Nhân đây, Ban Biên Tập xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức, chính quyền Úc các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, cũng như các tổ chức khác đã gởi thư chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của Tu Viện Quảng Đức. Tất cả đều được lưu giữ trong tập kỷ yếu này, ngoài ra còn có nhiều bài cảm niệm, thơ, văn, nhạc, liễn đối... để tán thán công đức của Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức như một phần trong công cuộc truyền bá Chánh Pháp tại xứ sở Nam bán cầu Úc Đại Lợi này.

Xin chắp tay nguyện cầu cho nền Phật Giáo Việt Nam tại Úc Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để mang ánh sáng trí tuệ và giác ngộ đến cho mọi người và mọi nhà.

Nam Mô A Di Đà Phật
TM. Ban Biên Tập
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Preface

You're holding in your hand the book recording the activities leading to the 20th Anniversary of Quang Duc Monastery. This book was not launched immediately after the celebration of the 20th Anniversary, due to many Dharma task commitments. Not until today, could we officially launch it - on the occasion of the 15th Winter Retreat, for All Sangha of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, to be held in Quang Duc Monastery from 1stto 11th July, 2014.

This book is offered as a sincere and humble gift to the Monks, Nuns, benefactors and friends, near and far. This book was also distributed free, to the National Library of Australia in Canberra and all public libraries across Australia as a humble gift from the Quang Duc Monastery to the Australian and Vietnamese community.

Twenty years, is a long period in a human life, especially for Buddhist followers, rushing to escape from samsara, the circle of birth and death, no time to waste on the journey to or from our the spiritual home. Twenty years have passed, our first generation had to suffer and make sacrifices to build infrastructure and to build a solid foundation for the next generation of Vietnamese in this country. Thus, in these last twenty years, in the process of preserving and protecting the Dharma lights in this place, we are sure that we couldn’t avoid having some misunderstandings with others - the sorrow and suffering. Due to the future and developing of Buddha-Dharma, we ask that you please be tolerant and compassionate with us, for any inconvenience.

The Editorial Board, we would like to sincerely thank the Most Venerables Monks, Nuns, the Australian Federal, State & Local governments, as well as other organizations, which sent us letters of congratulations on the occasion of the 20th Birthday of Quang Duc Monastery. All letters are published in this book, in addition to much poetry, literature and song lyrics ... to praise the virtues of the Buddhists of Quang Duc Monastery as part of its efforts to spread the Dharma in this southern country, Australia.

Please put your hands together and pray for the Vietnamese Buddhism in Australia, as day by day it grows stronger, to carry the light of wisdom and enlightenment to everyone and every home.

Namo Amitabha Buddha
Editorial Board
Quang Duc Monastery Abbot
Bhikkhu Thich Tam Phuong

 

MỤC LỤC KỶ YẾU

 1. Lời ngỏ của Ban Biên Tập
 2. Thư Cung Thỉnh & Thư Mời tham dự Đại Lễ
 3. Thư Mời tham dự Đại Lễ
 4. Diễn Văn Khai Mạc. TT Thích Tâm Phương
 5. Chương trình Mừng Đại Lễ Chu Niên 20 năm TVQĐ
 6. Đôi nét về Tu Viện Quảng Đức. Thích Tịnh Tuệ
 7. Hình ảnh Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân & Chu Niên 20 năm TVQĐ
 8.  Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới. HT Thích Tâm Châu
 9.  Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Giáo Phẩm. HT Thích Huyền Tôn
 10.  Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Điều Hành. HT Thích Như Huệ
 11.  Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ. HT Thích Trí Chơn
 12.  Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ. HT Thích Thắng Hoan
 13.  Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu. HT Thích Minh Tâm
 14.  Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Canada. TT Thích Bổn Đạt
 15.  Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc Đại Lợi. Bà Julia Gillard
 16.  Thư Chúc Mừng của Tổng Toàn Quyền Victoria. David Kretser
 17.  Thư Chúc Mừng của Thủ Hiến Tiểu bang Victoria. Ông John Brumby
 18.  Thư Chúc Mừng của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang. Ông Kevin Thomson
 19.  Thư Chúc Mừng của Ủy Ban Đa Văn Hóa Tiểu Bang Victoria. Ông George Lekakis
 20.  Thư Chúc Mừng của Thị Trưởng Thành phố Moreland. Bà Stelle Kariofillidis
 21.  Thư Chúc Mừng của Sở Cảnh Sát Victoria, Ông Ashley Dickinson
 22.  Thư Chúc Mừng của Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu. Ông Nguyễn Thế Phong
 23.  Thư Chúc Mừng của Chủ tịch Hội Phật Giáo Victoria. Bà Laura Chan
 24.  Thư Chúc Mừng của Moreland Interfaith. Linh Mục Gormann
 25.  Thư Chúc Mừng của Từ Bi Đại Bảo Tháp. Ông Ian Green
 26.  Thư Chúc Mừng của Initiatives of Change. Ông Robert Wood
 27. Hành Trạng và Hạnh Nguyện của Bồ Tát Quảng Đức. HT Thích Bảo Lạc
 28. Hình ảnh Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức năm 2003
 29.  Lần đầu đến xứ Úc. HT Thích Tín Nghĩa
 30.  Những đóng góp quan trọng của Trang Nhà Quảng Đức. HT Thích Tuệ Chiếu
 31.  Một ngày có bốn mùa. HT Thích Như Điển
 32.  Bồ Tát Quảng Đức & Tu Viện Quảng Đức. HT. Thích Trường Sanh
 33.  Trồng sen trên tuyết. Thích Nguyên Tạng
 34. Phật Pháp không bị hạn cuộc.... Thích Phổ Huân
 35.  Xúc động và ngưỡng mộ những người con Phật. Hoang Phong
 36.  Phật sự viên thành. Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
 37. Đôi nét về Thầy Trụ Trì. Quảng Hương
 38. Gia Đình Phật Tử Tu Viện Quảng Đức. Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
 39.  Cảm niệm về một Tu Viện. Thích Viên Thành
 40.  Quảng Đức Đạo Ca.... Quảng Tịnh Kim Phương
 41.  Trang nhà Quảng Đức. Thích Nữ Huệ Trân
 42.  Cảm nghĩ về Mái Chùa Quảng Đức. Thích Nữ Như Tuyết
 43.  Thời gian và những kỷ niệm. Nguyên Như
 44.  Nhớ mái chùa xưa. Bảo Minh Đạo
 45.  Hai mươi năm kỷ niệm... Hồng Hạnh Tú Hoài
 46.  Về chùa làm công quả. Thanh Phi
 47.  Thư gởi từ phương xa. Tâm Minh Vương Thúy Nga
 48.  Tu Viện Quảng Đức, Bồ Đề Đạo Tràng của tôi. Nhị Tường
 49.  Những kỷ niệm khó quên. Thục Đức
 50.  Hình ảnh ngôi chùa thân thương. Hải Hạnh
 51.  Cảm ơn Trang Nhà Quảng Đức. Diệu Trí
 52.  My Appreciation. Cheryl Jones
 53.  Tu Viện Quảng Đức, chặng đường 20 năm. Tâm Huệ
 54.  Vạn dặm nghìn trùng 20 năm. Dương Kinh Thành
 55.  Tu Viện Quảng Đức, 20 năm nhìn lại. Võ Đại Sinh
 56.  Cảm niệm công đức của Thầy. Hiền Nhân
 57. Hình ảnh cầu nguyện và cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc
 58. Tùy hỷ Lễ Khánh Thành (thơ) HT Thích Tâm Châu
 59. Nhạc: Mừng Chu Niên 20 năm TVQĐ. thơ Thích Viên Tịnh, nhạc Lê Minh Hiền
 60. Nhạc: Tu Viện Quảng Đức, thơ Tuệ Kiên, nhạc Võ Tá Hân
 61. Hình ảnh Chiêm bái Phật Ngọc tại TV Quảng Đức
 62. Câu đối chúc mừng Chu Niên 20 năm TVQD. HT. Thích Huyền Tôn
 63. Câu đối chúc mừng Chu Niên 20 năm TVQD. TT Thích Hạnh Niệm
 64.  Mừng Khánh Lễ (thơ) Kim Tâm Thích Hạnh Niệm  
 65.  Kính mừng chu niên (thơ) Thích Viên Tịnh  
 66. Hai Mươi Năm Kỷ Niệm (thơ) Thích Nhật Tân
 67.  Góc Trời Quảng Đức (thơ). Thích Nữ Giới Hương
 68.  Tu Viện Quảng Đức... 20 năm (thơ) Tuệ Kiên
 69. Chiếc Cầu Từ Bi. (thơ) Thanh Phi
 70.  Chúc mừng Tu Viện Quảng Đức (thơ) Tường Dinh
 71. Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức (thơ) TNT Mặc Giang
 72. Lửa thiêng (thơ). Quảng Từ Vân  
 73.  Ơn Thầy (thơ) Nguyên Lễ
 74.  Từ Ánh Hào Quang đến 20 năm Quảng Đức (thơ) Lâm Như Tạng
 75.  TVQĐ mang tinh thần Bồ Tát (thơ) Tuệ Nga
 76.  Ân tình Bồ Tát (thơ) Phổ Nguyệt
 77.  Xây chùa gian nan (thơ) Diệu Dung
 78.  Mạng lưới Trang Nhà Quảng Đức (thơ) Tâm Quang Tiền Anh Thơ
 79.  What I like about Quang Duc Site ? Helen Quảng Tuệ Nguyện
 80. Chúc mừng Chu Niên Tu Viện Quảng Đức. Quảng An
 81. Tri Ân Tam Bảo. Hiền Hỷ & Nguyên Ngộ Tâm
 82. Hình ảnh xây dựng Tu Viện Quảng Đức
 83. Hình ảnh sinh hoạt với người Úc
 84. Nhật ký ghi chép 20 năm sinh hoạt TVQĐ. Phổ Trí & Quảng Tịnh Thiều
 85.  Diary of 20th years, A journey of Buddhist mission. Helen Quang Tue Nguyen & Steve NTB
 86. Chuỗi Nhân Duyên. Trần Thị Nhật Hưng
 87. Nhân duyên gặp Thầy & Trang Nhà Quảng Đức. Hoa Lan Thiện Giới
 88. Hình ảnh tu học tại Tu Viện Quảng Đức
 89. Hình ảnh hành hương chiêm bái
 90. Hình ảnh Phật tử công quả
 91. Hình ảnh Lễ Hằng Thuận
 92. Hình ảnh Hoằng Pháp bên ngoài Úc Châu
 93. Chư Tôn Đức tham dự chứng minh Đại Lễ Chu Niên 20 năm TVQĐ
 94.  Ban Tổ Chức Mừng Đại Lễ  
 95. Cảm tưởng của ba thế hệ. Nguyên Lượng, Hồng Hạnh, Quảng Nguyên
 96. Tường thuật Lễ Mừng Chu Niên 20 năm. Thích Tịnh Tuệ
 97. Danh sách Phật tử cúng dường xây Tháp Tứ Ân
 98. Hình ảnh Văn Nghệ Gây Quỹ xây dựng TVQĐ
 99. Hình ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ xây dựng TVQĐ
 100. Hình ảnh ủy lạo từ thiện xã hội
 101. Hình ảnh chân dung Thượng Tọa Trụ Trì  
 102. Báo chí Úc đăng tải về Tu Viện Quảng Đức
 103. Ấn phẩm Kinh sách do Tu Viện Quảng Đức ấn tống
 104. Phương danh quý Phật tử ân nhân trong 20 năm qua
 105. Danh sách Phật tử phát tâm ấn tống Kỷ Yếu
 106. Ban Thực Hiện Kỷ Yếu

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu:

Cố vấn: TT Thích Tâm Phương
Biên Tập: TT Thích Nguyên Tạng
Biên dịch tiếng Anh: Nguyên Nhật Như Mai, Steve Nguyên Thiện Bảo, Helen Quảng Tuệ Nguyện
Sửa bản in: Thanh Phi, Diễm Tuyết, Quảng Chơn T
Hình ảnh:Quảng Hội, Quảng Tuệ Duyên, Thiện Hưng, Hoàng Lan, Thục Đức
Thiết kế nội dung: Nguyên Trang
Thiết kế bìa: Quảng Pháp Tấn
In 1000 bản, khổ 230 x 290 tại Nhà in Jiin Li Đài Loan.

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG:

Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 20 Năm Thành Lập Tu Viện Quảng Đức PDF

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Giêng 2016(Xem: 6202)
31 Tháng Mười 2015(Xem: 8551)
02 Tháng Mười 2015(Xem: 7290)
03 Tháng Chín 2015(Xem: 7310)
...một khi tình trạng biến đổi khí hậu tiếp tục tăng cao không kìm hãm lại được do những kế hoạch phát triển thiếu bền vững thì chẳng những bao nhiêu nỗ lực “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của nhà cầm quyền đều trở nên vô ích, mà ngay như đời sống hằng ngày của người tu hành, cho đến các loài động-thực vật khác cũng bị đe dọa, nói chi đến việc hoằng dương giáo pháp!
02 Tháng Chín 2015(Xem: 8185)
Thời tiết thật oi bức suốt một tuần lễ qua. Đâu đó trên đường, có những cảnh báo về hạn hán, kêu gọi mọi người tiết kiệm, hạn chế việc dùng nước. Nạn hạn hán đã kéo dài ở xứ này liên tục bốn năm qua. Nhiều cây kiểng và những bãi cỏ xanh của các công xưởng, công viên, gia cư tại đô thị đã lần lượt biến mất.