12 Điều Nhân Quả

04 Tháng Sáu 201517:53(Xem: 10408)

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ
Thích Viên Thành

blank


Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu
Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn
Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn
Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não

Thích mãn nguyện niềm vui hay lai đáo
Trốn tránh thời thất bại rất chua cay
Thích sẻ chia bè bạn đến hằng ngày
Thường giận dữ ngày càng nhiều bệnh tật

Thích chiếm dụng sau nầy thành hành khất
Bố thí thường ngày càng được giàu sang
Thích hưởng thụ nợ khổ lắm đeo mang
Thích học hỏi ngày càng tăng trí tuệ

An Lạc thất, Nam Úc những ngày tịnh dưỡng, 
mạnh đông 2015

Thích Viên ThànhGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Giêng 2019(Xem: 4764)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 5612)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 4945)
13 Tháng Tám 2018(Xem: 4663)
10 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5105)
02 Tháng Chín 2017(Xem: 4709)