Pháp thoại của Hòa thượng Giới Đức tại Chân Lý Thiền Viện Annandale và Chùa Hoa Nghiêm Fort Belvoir, VA

06 Tháng Năm 201607:47(Xem: 4071)
PHÁP THOẠI
CỦA HÒA THƯỢNG GIỚI ĐỨC (MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH)
Tại Chân Lý Thiền Viện, Annandale, VA & Chùa Hoa Nghiêm, Fort Belvoir, VAChân Lý Thiền Viện Annandale, VA ngày 15 tháng 4 năm 2016


Chân Lý Thiền Viện Annandale, VA ngày 16 tháng 4 năm 2016


Chân Lý Thiền Viện Annandale, VA ngày 22 tháng 4 năm 2016Chùa Hoa Nghiêm Fort Belvoir, VA 
ngày 17 tháng 4 năm 2016

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn