Hội Đồng Thập Sư Đại Giới Đàn Vạn Hạnh của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại chùa Điều Ngự

03 Tháng Bảy 201710:32(Xem: 9651)
blank

ĐẠI GIỚI ĐÀN VẠN HẠNH

CHÙA ĐIỀU NGỰ – 2017

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ TĂNG

HÒA THƯỢNG ĐƯỜNG ĐẦU: Hòa Thượng thượng CHÁNH hạ  LẠC

YẾT MA A XÀ LÊ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ THÀNH

GIÁO THỌ A XÀ LÊ: Hòa Thượng thượng TÂM hạ VÂN

TUYÊN LUẬT SƯ: Hòa Thượng thượng VIÊN hạ

  • Đệ Nhất Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH CHƠN TRÍ
  • Đệ Nhị Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI
  • Đệ Tam Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NIỆM
  • Đệ Tứ Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH VIÊN MINH
  • Đệ ngũ Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH THÔNG ĐẠT
  • Đệ lục Tôn Chứng: Hòa Thượng THÍCH THIỆN LONG
  • Đệ thất Tôn Chứng: Thượng Toạ THÍCH KIM ĐÀI

 GIÁM ĐÀN:

 TẢ GIÁM ĐÀN:    THƯỢNG TỌA: THÍCH TÂM THÀNH

                                   THƯỢNG TỌA: THÍCH QUẢNG LONG

HỮU GIÁM ĐÀN:  THƯỢNG TỌA: THÍCH NHUẬN HẢI

                               THƯỢNG TỌA: THÍCH NHẬT TỒN

DẪN THỈNH:

ĐẠI ĐỨC: THÍCH ĐỨC TRÍ

ĐẠI ĐỨC: THÍCH NHẬT TRƯỜNG

ĐẠI ĐỨC: THÍCH NHẬT HẢO

ĐẠI ĐỨC: THÍCH QUẢNG THUẬN

ĐIỂN LỄ:

ĐẠI ĐỨC: THÍCH THƯỜNG HUỆ

 

THẬP SƯ NI

ĐÀN ĐẦU HT NI: NT. TN. GIÁC HƯƠNG

YẾT MA: NT. TN. PHÁP NHƯ

GIÁO THỌ: NS. TN. GIỚI HƯƠNG

TÔN CHƯNG 1: NS. TN. TÂM NHỰT

TÔN CHỨNG 2: NS. TN. TỊNH VÂN

TÔN CHỨNG 3: NS. TN. NGUYÊN HƯƠNG

TÔN CHỨNG 4: NS. TN. HƯƠNG THUỶ

TÔN CHỨNG 5: NS. TN. ĐỒNG NGÂN

TÔN CHỨNG 6: NS. TN. TỊNH NHƠN

TÔN CHỨNG 7: NS. TN. DIỆU NHƯ

DẪN THỈNH 1: NS. TN. MINH HUỆ

DẪN THỈNH 2: SC. TN. THÔNG NGHỊ

 DẪN THỈNH 3: SC. TN. CHƠN MẪN

DẪN THỈNH 4: SC. TN. HUỆ VIÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn