NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP SỐ 2 - THÁNG 2, 2023

28 Tháng Hai 202310:47(Xem: 167)
NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP SỐ 2 - THÁNG 2, 2023

LỜI NGUYỆN THÁNG 2

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
  • Xin cho con cùng chúng sinh có một đời sống lành mạnh, ăn uống tiết độ để không chịu những nỗi khổ niềm đau do bệnh tật mang lại.
  • Xin nguyện lấy từ bi và trí tuệ làm chất liệu nuôi dưỡng thân huệ mạng. Sống một ngày là an hỷ một ngày, đem sức khoẻ và thân mạng này để phụng sự Phật Pháp, lợi ích chúng sinh. 

Xem thêm: 
READ HERENGUYỆT SAN DIỆU PHÁPGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Ba 2023(Xem: 110)
Đạo Phật chủ trương lấy con người làm trung tâm điểm để cải hóa và xây dựng xã hội. Con người tốt, xã hội tốt và ngược lại. Giáo dục con người để trở thành một tài bảo của thế giới nhân loại là bước căn bản và hết sức quan yếu mà Phật giáo gọi là Nhân Thừa trong Ngũ Thừa giáo. Con người là tài nguyên lớn vô giá như Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhân thị tối thắng - Con người là trên hết”; ... Truyền thống giáo dục của Phật giáo là truyền thống giáo dục toàn diện. Đức Phật được tôn xưng như là một nhà giáo dục vĩ đại và thánh thiện, là bậc đạo sư tiêu biểu, mẫu mực (bậc Điều Ngự, đấng phước trí vẹn toàn), đức Phật chủ trương giáo dục con người giải thoát mọi kiến thủ đ
24 Tháng Hai 2023(Xem: 150)
01 Tháng Hai 2023(Xem: 257)
24 Tháng Giêng 2023(Xem: 275)