[No.10] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023

05 Tháng Mười Một 202307:00(Xem: 2604)

[No.10] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023 

Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T10-2023 với những nội dung nổi bật sau:


Lễ Bố Tát Định Kỳ hàng tháng tại Chùa Điều Ngự

Chu niên lần thứ 41 GĐPT Chánh Đạo
Chu niên lần thứ 5 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Chùa Điều Ngự
Tiệc Chay gây quỹ hội từ thiện Hoa Sen Việt
Vấn đề của Phật Giáo – Ht Thích Viên Thành
Kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya – Phẩm Tinh Tấn – HT Thích Viên Lý
Sự dừng lại của bậc thánh nhân – HT Thích Viên Huy
Giáo pháp và Biển cả - Ấn Trí
Countering Stress And Depression – The Dalai Lama 14yh
Đối trị căng thẳng và trầm cảm Đức Dalai Lama – Nhật Bảo Quốc
Pháp Hoa Khái Luận – HT Thích Viên Lý
Sức mạnh của Đức tin
……..
📌 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐓𝐮 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐆𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑
👉 Mời Quý vị xem chi tiết nguyệt san qua những hình ảnh dưới đây.

10-nguyet-san-dieu-phap-t10- 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-2

 

✥ Vấn đề của Phật Giáo – Ht Thích Viên Thành

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-3 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-4 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-5

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-6

✥ Kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya – Phẩm Tinh Tấn – HT Thích Viên Lý

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-7

✥ Sự dừng lại của bậc thánh nhân – HT Thích Viên Huy

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-8

✥ Giáo pháp và Biển cả - Ấn Trí

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-9

✥ Countering Stress And Depression – The Dalai Lama 14yh

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-10 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-11

✥ Đối trị căng thẳng và trầm cảm Đức Dalai Lama – Nhật Bảo Quốc

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-12

✥ Cultivating compassion: An antidote to the consequences of war - Thích Ấn Trí

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-13

 

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-14 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-15

✥ Pháp Hoa Khái Luận – HT Thích Viên Lý

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-17 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-18

✥ Sức mạnh của Đức tin

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-19

✥ Chu niên lần thứ 41 GĐPT Chánh Đạo

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-19

✥ Lễ Bố Tát Định Kỳ hàng tháng tại Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-20 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-21

✥ Chu niên lần thứ 5 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-22 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-23 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-24

✥ Tiệc Chay gây quỹ hội từ thiện Hoa Sen Việt

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-25 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-26 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-27

✥ Gieo mầm hạt giống Bồ Đề

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-28 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-29

✥ Thông báo Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-30

✥ Ghi Danh Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-31

✥ Hoa Sen Việt - Kết Nối Từ Tâm

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-32 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-33

✥ Chương trình sinh hoạt Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-34

Cảm ơn Quý vị đã dành thời gian đọc hết Nguyệt San Diệu Pháp T10/2023. Chúc Quý vị Vô Lượng, An Lạc, Phước Huệ, Trang nghiêm. Hãy thường xuyên theo dõi các số mới tại Nguyệt San Diệu Pháp nhé!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười 2023(Xem: 2787)
Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T9-2023 với các nội dung chính sau đây: ➖ Pháp Hội Địa Tạng Chùa Điều Ngự ➖ HT Thích Viên Lý Chứng Minh lễ Sái Tịnh & Nhập Tự Tổ Đình Thiện Tường ➖ Tết Trung Thu tại Chùa Điều Ngự ➖ Đàn Tràng Siêu Độ Mùa Vu Lan tại Rose Hill ➖ Cùng rất nhiều nội dung hay khác ….
16 Tháng Chín 2023(Xem: 3481)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.