Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

28 Tháng Bảy 201502:30(Xem: 10117)
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
THƯ VẤN AN

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam
Kính gửi:

- Hội Đồng Giáo Thọ

- Chư vị nam nữ Tăng Thân Pháp Tử

Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được tin,

Trưởng Lão Thiền Sư

Thích Nhất Hạnh

lâm bệnh.

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam.

Thành kính vấn an sức khỏe

Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực

Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Chùa Báo Quốc Huế 15/11/2014

TM HĐ Chứng Minh

Thượng Thủ

(Đã Ấn Ký)

Tỷ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem bản chính:
Thu-Van-An
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn