Cẩm Nang Xây Dựng Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Hoặc Tự Viện

22 Tháng Hai 202212:00(Xem: 5502)

CẨM NANG XÂY DỰNG
TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN HOẶC TỰ VIỆN

Thích Viên Lý
blankMỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU---p9

2. Tôn chỉ và mục đích phải thể hiện lý tưởng cao đẹp ---p14

3. Phục vụ trong tinh thần vị tha vô ngã trên nền tảng của lý tưởng Bồ Tát đạo ---p16

4. Lợi ích và dịch vụ tối ưu cho người dân ---p18
5. Giảm nhẹ gánh nặng và khổ đau của xã hội ---p20
6. Trọng tâm chính về nhu cầu của mọi người ---p21
7. Các kế hoạch, chương trình, chính sách và 
chiến lược cụ thể, khả thi, hiệu năng và hiệu quả ---p23

8. Tạo động lực và thường xuyên gặp gỡ nhau trong sự hòa hợp và tôn trọng ---p26

9. Thực hiện chiến lược, mục tiêu hoặc chính sách ---p28

10. Cần có chính sách về tài sản và cần thực hiện chính sách tài sản một cách nghiêm túc ---p31

11. Làm thế nào để đạt được mục tiêu tối hậu ---p33
12. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực ---p35

13. Lãnh đạo hiệu quả và quản lý nguồn nhân lực ---p45
14. Trách nhiệm của tổ chức ---p46
15. Nguồn tài chính cơ bản ---p47
16. Quy trình nhận nguồn tài chính và tối đa hóa 
nguồn tài chính trong khả năng có thể ---p49

17. Chính sách và kế hoạch chi tiêu hợp lý ---p51

18. Khai thuế rõ ràng ---p55

19.Cầncómộtcơsở ---p57

20. Mang lại sự ổn định và yên bình cho những người hàng xóm ---p59

21. Không có những hoạt động bất hợp pháp ---p60

22. Không xây dựng cơ sở trái với luật pháp của thành phố hoặc quận hạt ---p61

23. Bảo vệ an toàn và vệ sinh. ---p62

24. Có Chương Tu Học, hành Hoạt khả thi và lợi ích lâu dài ---p65

25. Xin giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận và bảo hiểm ---p66

26. Giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận ---p69
27. Tình trạng miễn thuế ---p70
28. Số nhận dạng chủ nhân của liên bang ---p72
29. Bảo hiểm cho các tổ chức phi lợi nhuận ---p74
30. KẾT LUẬ
N ---p74


blankGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn