38. Vô Cầu

30 Tháng Tám 201721:06(Xem: 2303)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên Lý


VÔ CẦU

Bậc trí giả hề      
Không hy vọng cũng không tuyệt vọng      
Pháp Có chẳng cầu niết bàn không chỗ đến đi
Vì đến và đi      
là việc thế gian      
Và niết bàn không là thổ ngơi      
Có giới tuyến thời – không cố định      
Niết bàn không là niết bàn      
Không ngay cả điều được gọi niết bàn      
Vì niết bàn      
Vượt qua tất cả      
Vượt chính cái đã đang và sẽ vượt qua      
Phật tánh thường trụ      
Bát Nhã vô sở ngại      
Là như lai      
Là không tánh      
Là tất cả nhưng không là gì cả      
Không cả luôn ngôn ngữ tịnh lạc ngã thường      
Thì có gì cô độc cô đơn      
Có pháp còn suy cầu      
Cố nhiên vẫn còn có người đang cầu pháp      
Pháp người bỏ lại sau lưng      
Quên ngay đằng trước ưng vô sở cầu      
Phật tánh vốn      
Nhiệm mầu hiện hữu      
Mỗi chúng sinh đức Phật uy linh  


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn