61. Bất Động

15 Tháng Chín 201718:19(Xem: 1686)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýBẤT ĐỘNG


Đứng bên dòng nước chảy
Trôi đi bao muộn phiền
Nước chảy tâm bất động
Lòng an lạc vô biên  

Đứng bên dòng nước chảy
Quán chiếu lẽ vô thường
Nước chảy hay tâm động
Có gì đáng vấn vương  

Nhìn dòng nước chảy xiết
Như dòng đời biến thiên
Suối thời gian mải miết
Mang theo bao não phiền  

Đứng bên dòng nước chảy
Chảy theo dòng thời gian
Ngược và xuôi nào khác
Nhất tâm chẳng thể bàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn