14-02-2011 | Lá Thư Điều Ngự - Thích Viên Lý

14 Tháng Hai 201100:00(Xem: 9604)

 

Lá Thư Điều Ngự


Thưa chư liệt vị,

Xuân là mùa của hy vọng, nhưng hy vọng chỉ có thể biến thành thực thể khi sự hy vọng ấy được thể hiện qua hành động cụ thể. Nỗ lực hành động để tạo phúc lạc miên trường cho sinh chúng là bản hoài của ba đời mười phương chư Phật nhưng đồng thời cũng là bản thệ của mỗi Phật tử chúng ta.

Với ý thức minh mẫn đó, trước mùa Xuân Di Lặc, người Phật tử tri nhận rằng, bản thân của hận thù chính là đau khổ, bệnh chấp ngã chính là tự hủy diệt, vì thế, hành từ bi, tập hỷ xả là cách báo ân đích thực nhất lên đức Phật.

Chùa Điều Ngự được dựng lập trong một bối cảnh lịch sử khá đặc biệt. Sau hai năm đầy vất vả vì thiếu những phương tiện cần có; tuy nhiên, quý Đạo hữu có lòng với Chùa vẫn một lòng trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, luôn lấy hạnh nhẫn nhục, tinh tấn và vô ngã làm dưỡng tố để trưởng dưỡng tâm Bồ đề, lấy hạnh tri túc thay cho những bất túc, chẳng những thế, ngàn người nhưng chỉ một hướng, tất cả đều quyết tâm hành họat cho một cứu cánh duy nhất: Bảo vệ Đạo pháp, gìn giữ Dân quốc, cứu độ chúng sanh. Đạo tâm đó, hạnh nguyện ấy đang và sẽ là ngọn đuốc ngời sáng cho bây giờ và mãi tận nghìn sau.

Trước thềm Xuân mới Tân Mão, thay mặt chư Tăng tại Chùa Điều Ngự và Diệu Pháp, chúng tôi thành tâm tán thán và cảm niệm công đức của những Cấp Cô Độc thời đại và tất cả quý Đạo hữu xa gần. Chính sự tiếp tay đầy ý nghĩa và vô giá của chư liệt vị mà những Phật sự tại Chùa và Giáo Hội được thành tựu viên mãn.

Xin chấp tay cúi đầu thâm tạ và cầu nguyện chư liệt vị một năm mới thành tựu, an tịnh.

Trân trọng,
Tỳ kheo Thích Viên Lý

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Năm 2024(Xem: 48)
26 Tháng Tư 2024(Xem: 365)
Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật và xiển dương giáo pháp từ bi cứu khổ, chuyển mê khai ngộ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL 2568; đồng thời để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thâm tâm, trang nghiêm thanh tịnh Đạo nghiệp, vung bồi phạm hạnh của bậc Xuất trần Thượng sĩ cũng như để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra chương trình hành hoạt cho năm tới, Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn và Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức trong thời gian và địa điểm như sau:
15 Tháng Ba 2024(Xem: 577)
⛩️ THƯ MỜI ⛩️ 🪷 Lễ Huý Kỵ Lần Thứ VI 🪷 ☸️ Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Viên hạ Thành (1943- 2018) Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm - kiêm Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
09 Tháng Hai 2024(Xem: 1222)
08 Tháng Hai 2024(Xem: 1018)