Cuốn 1 Nghi Lễ, Thiền Và Tịnh Độ

22 Tháng Sáu 201100:00(Xem: 19645)

BỘ SÁCH PHẬT HỌC ỨNG DỤNG
Hồng Quang sưu tầm và biên soạn
Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011

CUỐN MỘT
NGHI LỄ, THIỀN VÀ TỊNH ĐỘ

M ỤC L ỤC

Chương 1: Nghi thức Cầu an, Cầu siêu, Sám hối, Nghi thức của Gia đình Phật tử, Khánh đản, Vu lan và Thành đạo
(Theo Nghi thức Tụng Niệm, nhà Xuất bản T.P. HCM, Phật lịch 2548)
Chương 2: Bước đầu học thiền - Bình Anson trích dịch
Chương 3: Thiền - Đức Phật và pháp môn thiền quán - U Silananda
Chương 4: Thực tập thiền Minh sát tuệ - Mahashi Sayadaw
Chương 5: Đường lối thực hành tham tổ sư thiền - HT. Thích Duy Lực
Chương 6: Cơ bản thực hành tổ sư thiền
hương 7: Hoa hậu thế giới tập thiền - Bảo Thiên
Chương 8: Tu Tịnh độ hay tu niệm Phật - Tâm Diệu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn