Lời khuyên dành cho bệnh nhân ung thư và xạ trị

29 Tháng Ba 201617:24(Xem: 4716)

LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ VÀ XẠ TRỊ
Đăng trong Lời khuyên từ Lama Zopa Rinpoche,
Phúc Cường chuyển ngữ

đức Phật Dược sư
Tôn tượng đức Phật Dược sư tại Tịnh độ A Di Đà, Washington, Hoa Kỳ,
ảnh: Chris Majors.

Một đệ tử đã thỉnh cầu Lama Zopa Rinpoche ban lời chỉ dạy sau khi bản thân phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và thân thể đang rất đau đớn  khi xạ trị.

Người đệ tử thân thương, trân quý, bi mẫn và ngọc như ý của thầy,

Hãy tụng kinh Kim cương nhiều lần. Thầy cũng sẽ cầu nguyện, trì tụng và hồi hướng cho con ngay bây giờ.

Con cũng hãy trì tụng chân ngôn bậc đạo sư, đức Phật Shakyamuni.  Nếu con có thangka hay tôn tượng của ngài, hãy quán tưởng rằng đức Phật đang thực sự hiện diện tại đó. Ngài đang ban dòng cam lồ tràn đầy tình thương yêu và tịnh hóa hoàn toàn cho con. Tất thảy những tật bệnh và dòng tâm bất thiện, và tất cả những nhân gây nên những tật bệnh này, như ảo tưởng, si mê, ác nghiệp, đều được tịnh hóa hoàn toàn. Tất cả những tật bệnh đã tích lũy từ vô thủy đều được tịnh hóa hoàn toàn. Hãy trì tụng chân ngôn và duy trì dòng tâm như trên một cách mạnh mẽ.

Con cũng có thể suy tư về những lời dạy của các Geshes Kadampa, như tất cả những quả nghiệp xấu mà con đang trải nghiệm đều là những người bạn đức hạnh. Hãy tư duy và nhìn tật bệnh theo cách này.  Tiếp đến hãy suy tư “sự khổ đau này là hóa hiện của tính không”. Hãy thiền định về tính không. Bản thân mình không tồn tại một cách chân thực. Rồi hãy thiền định về Duyên khởi, nhất là duyên khởi vi tế theo tri kiến của Prasangika – Madhyamaka. Có nghĩa hãy thiền quán về cái tôi không là gì khác mà chỉ là hợp uẩn với cái tên gọi thuần túy được dán mác nhãn bởi tâm hư ngụy.

Những thiền quán về tính không rất hữu hiệu cho con lúc này. Hãy dừng lại đôi chút về từng luận điểm. Hãy thiền về cái cách mà bản thân đang tồn tại chỉ là một danh xưng được dán mác nhãn bởi dòng tâm hư ngụy. Rồi hãy thiền định về căn bệnh ung thư mà mình đang trải qua cũng chỉ tồn tại là một tên gọi, thuần túy được định danh bởi dòng tâm mình.

Không có gì thực sự tồn tại một cách cố hữu. Tất cả các căn bệnh ung thư cũng vậy. Bản thân căn bệnh ung thu tồn tại chỉ là một tên gọi, thuần túy được định tên bởi dòng tâm hư ngụy. “Cái mà tôi đang tin tưởng là ung thư  về bản chất thực sự không tồn tại; nó hoàn toàn là tính không.” Hãy duy trì sự thiền quán như vậy.

Một pháp thực hành khác là cho-nhận. Có lẽ con đã thụ nhân giáo pháp này và hiểu những chỉ dẫn cho sự thực hành, bởi vậy con có thể nương theo những câu kệ Lama Chopa hay những câu kệ của ngài Long Thọ hay những bài kệ khác.

Đây là cách thực hành hoàn hảo nhất để tịnh hóa tất cả những nhân của tật bệnh, như bệnh ung thư, mà mình đã tích tập từ vô thủy kiếp, và tích lũy công đức vô lượng như biển mây. Mỗi lần con nguyện nhận lấy khổ đau và nhân khổ đau của chúng sinh với từ bi tâm, và cúng dường thân mạng, tài sản, công đức ba đời cùng tất cả những kết quả mà con đã tích lũy được trên con đường đạo, chính là  lúc con đã tích lũy được công đức rộng lớn như biển mây. Vô lượng công đức. Chà chà! Thật là vô cùng lợi lạc. Sự thực hành này sẽ giúp con thành tựu giác ngộ một cách nhanh chóng nhất; con sẽ có thể mang lại giải thoát cho vô lượng chúng sinh ra khỏi biển khổ luân hồi một cách nhanh chóng nhất. Điều này cũng có nghĩa là con có thể đưa chúng sinh tới bờ giải thoát một cách nhanh chóng hơn, tới quả vị Phật, tận trừ tất thảy những che chướng thô và tế và viên mãn tất thảy những thành tựu.

Nếu con có thể tới được Ấn Độ, có Geshe Tobgye tại Dharamsala . Ngài rất cao tuổi và đã chữa lành cho rất nhiều người bị ung thư qua các chân ngôn. Còn ngay lúc này hãy thực hành những lời khuyên mà thầy vừa trao.

Cầu nguyện bình an.

Lama Zopa

Hãy trải nghiệm tật bệnh như một sự thực hành đầy lợi lạc

"Khi trong tâm không còn bị chi phối bởi những tư tưởng quá coi trọng, nuông chiều bản thân thì nếu chúng ta có bị bệnh AIDS, ung thư hay bất kỳ căn bệnh kinh khủng nào, chúng ta có thể tận dụng căn bệnh này trở thành sự tịnh hóa vô cùng uy lực, nhanh chóng và vĩ đại.”  Lama Zopa đã khích lệ như vậy. Nếu chúng ta có thể trải nghiệm những căn bệnh với dòng tâm vì lợi lạc cho hết thảy hữu tình. Đó sẽ trở thành cách thức nhanh chóng, đầy uy lực để viên mãn sự tịnh hóa mọi ác nghiệp và thành tựu sự tích lũy vô lượng công đức. Khi chúng ta trải nghiệm căn bệnh này với sự lợ lạc cho vô số chúng sinh, thì thậm chí trong mỗi sát-na chúng ta cũng đã tích lũy được vô lượng công đức. Bởi vậy nếu trải nghiệm những căn bệnh này mà không bị chi phối bởi tâm quá coi trọng, nuông chiều bản thân thì sẽ là con đường nhanh chóng nhất tới giác ngộ, giống như thực hành tantra vậy. Cũng giống như đã hoàn thành hàng trăm ngàn khóa nhập thất tịnh hóa Vajrasattva, sánh ngang với hoàn thành hàng trăm ngàn lễ lạy cùng trì tụng hồng danh 35 vị Phật, sánh ngang thành tựu hàng trăm ngàn lần các pháp tu mở đầu. Khi chúng ta trải nghiệm tật bệnh này vì lợi lạc hết thảy chúng sinh mà không còn dòng tâm nuông chiều bản ngã, tâm từ bi vô lượng sẽ ban trải khắp cho tất thảy chúng sinh. Bởi vậy,  sẽ là một trải nghiệm vô cùng lợi lạc và có ý nghĩa. Đây là phương tiện tịnh hóa nhanh chóng, đầy uy lực và con đường tích lũy vô lượng công đức trong mỗi phút giây. Và thực hành như vậy cũng là cách nhanh chóng chứng đạt giác ngộ, giải thoát cho muôn loài chúng sinh.

"Toàn bộ kinh nghiệm trở thành một phương tiện phi thường. Ngay cả khi nếu chúng ta phải trải qua căn bệnh này trong một trăm năm, một ngàn năm, thậm chí phải sống cả cuộc đời với nó, thì cũng sẽ trở thành một thời khóa thực hành một trăm năm, một ngàn năm – kéo dài chừng nào căn bệnh còn.  Thật là một thời khóa thực hành vô cùng lợi lạc.”

Nguyên tác Anh ngữ:

Advice for Cancer and Chemotherapy

A student asked Lama Zopa Rinpoche for advice after having a mastectomy and experiencing great physical difficultly while on chemotherapy.

 

My very dear, precious, kind, wish-fulfilling student,

Please recite the Vajra Cutter Sutra a few times. Also, I will do some prayers and recitations for you now.

Also, please recite Guru Shakyamuni Buddha’s name mantra. If you have a thangka or statue, think that Buddha is actually there. Buddha sends nectar with much loving kindness and it purifies you completely. All your disease and spirit harm and where all sickness comes from – delusions and karma – gets purified totally. What has been collected from beginningless rebirths gets completely purified. Recite the name mantra and think this very strongly.

Also, think strongly about the quotations from the Kadampa Geshes, such as the quotation that the bad conditions one is experiencing now are like one’s virtuous friends. Look at it that way, think of it that way.

Then, the next one is “This suffering is a manifestation of emptiness.” Meditate on emptiness. “The ‘I’ is not truly existent” – that is the meditation.

The next meditation is “It is a dependent arising.” (Mainly think about subtle dependent arising, the Prasangika-Madhyamaka view.). So this means: “What is ‘I’ is nothing, except for what is merely labeled – what exists in mere name – by the valid mind on the merely labeled aggregates.”

You can do other meditations on emptiness that are effective for you. Spend a little bit of time on each point. Meditate on how the “I” exists in mere name, merely labeled by the valid mind on the valid base – the aggregates – that is also merely labeled by the mind. Meditate on that.

Then, experience this cancer that exists in mere name, merely labeled by the mind.

Nothing exists from its own side. No cancer exists from its own side. The object also – the cancer itself – exists in mere name, merely labeled by the valid mind. “What I believe as real cancer does not exist at all from its own side; it’s totally empty from its own side.” Meditate on that.

The other thing is to do tong-len. You have probably already received teachings and advice on this, so you can use the Lama Chöpa verse [v. 95] or Nagarjuna’s verse or other different ways.

This is the best meditation to purify from where cancer comes, from the obscurations collected from beginningless rebirths, and to collect more than skies of merits. Each time when you take the suffering of others and the causes with compassion and with loving kindness, and then give away one’s body, possessions, three times’ merit and all the results up to enlightenment, you collect more than skies of merit. Numberless times! Wow, wow, wow, wow, wow! That’s very, very good. It makes you achieve enlightenment in the quickest way; it makes you able to free the numberless sentient beings from the oceans of samsaric sufferings quicker. It means that it’ll be much faster for you to bring sentient beings to full enlightenment: sangye, the cessation of all the obscurations and the completion of all the realizations.

If you can come to India, there is geshe who used to live in Dharamsala called Geshe Tobgye. He is very old and he used to heal many people of cancer by giving mantras. In the meantime, do this practice.

With much love and prayers,

Lama Zopa

Experiencing Disease as a Meaningful Retreat

“Without the self-cherishing thought, if we experience AIDS, cancer or any heavy disease, we can use this disease to become a great, quick, very powerful purification,” encourages Lama Zopa Rinpoche in Cutting the Root of Samsara, the third volume in a Lama Yeshe Wisdom Archiveseries drawn from the 24th Kopan course in 1991. “We can experience this disease in order to benefit all sentient beings. It becomes a very powerful, very quick way to finish the work of purifying the obscurations and a quick way to finish the work of accumulating extensive merit. As we are experiencing the disease for the sake of all sentient beings, even in each second we are accumulating infinite merit. So experiencing these diseases without the self-cherishing thought becomes the quick path to enlightenment, like practicing tantra. It’s like doing many hundreds of thousands of Vajrasattva retreats, like doing many hundreds of thousands of prostrations with the Thrity-five Buddhas’ names, like doing many hundreds of thousands of preliminary practices.

“When we experience this disease on behalf of other sentient beings, without the self-cherishing thought, then there will be great compassion, bodhichitta, for other sentient beings. Therefore, it becomes incredibly meaningful, worthwhile, to experience. It’s the means of quickly purifying, very powerfully purifying, and a quick way to accumulate extensive merit in each second. Like this, it’s a quick way to achieve enlightenment and to liberate sentient beings.

“The whole experience becomes an incredible means. Even if we have to experience this disease for a hundred years, for a thousand years, even if we have to live our whole life with this heavy disease, it becomes a hundred-year retreat, a thousand-year retreat – however long we have the disease. It becomes a very meaningful retreat.”

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn