THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU

11 Tháng Hai 202108:41(Xem: 1007)

blank
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Tel: (626) 800 – 9081* (714) 890-9513 Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
____________________________________________________________________________________


THÔNG BẠCH XUÂN TÂN SỬU

 
     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
     Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
     Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng và đồng bào Phật tử,
 
     Trong suốt năm qua, cả thế giới nhân loại đã phải đối diện với rất nhiều vấn nạn lớn, nhất là phải đương đầu với một cơn đại khủng hoảng bởi đại dịch Covid 19, dù vậy, trên nền tảng của đại bi tâm, chúng ta vẫn không ngừng tinh tấn tu học và tích cực dấn thân phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân trong điều kiện và khả năng có thể, thực tế đó đã không chỉ thể hiện lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo mà còn là nhân tố quan yếu  giúp chúng ta không ngừng thăng tiến đời sống tâm linh giữa bối cảnh xã hội đang có nhiều bất an và biến động. 
 
     Năm mới xin chúng ta hãy hướng đến những thành tựu mới, tiếp tục vun bồi giới hạnh, viên mãn thiền định, tăng triển tri kiến nhằm đạt được tâm giải thoát bất động, đồng thời  hưng phát bồ đề tâm để thành tựu viên mãn sứ mệnh xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Năm mới cần có những nhận thức mới đầy sáng tạo, khế lý, khế cơ nhằm đáp ứng nhu cầu chung của quảng đại quần chúng. 
 
     Để Tăng Đoàn nói chung và các Tự viện nói riêng chu toàn bản thệ hoằng pháp lợi sanh trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, xin quý Ngài hoan hỷ quan tâm đến 3 Phật sự căn bản sau đây:

  1. Những ngày đầu năm, tuỳ theo hoàn cảnh sở tại, cố gắng tạo thuận duyên trong khả năng có thể để bà con đồng hương Phật tử về chùa lễ Phật với tất cả sự an toàn và an lạc bằng những pháp môn thù ứng và tuân thủ các quy tắc chung của những cơ sở y tế và chính quyền về  việc phòng hộ đại dịch; 

  2.  Khuyến tấn mọi người thắp sáng tâm xuân bằng cách thực hành Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả; nhất là Tâm Bất Hại của Bồ tát Di Lạc;

  3. Vận dụng năng lực hoà hợp thanh tịnh của Tăng Đoàn nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc; đặc biệt  đất nước và dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, dân chủ và thịnh vượng.

     Trước thềm năm mới Tân Sửu, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi/con thành tâm cảm niệm công đức hoằng hoá và khánh chúc chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, đồng thời cầu nguyện Đức Phật từ bi gia hộ quý đồng bào Phật tử trong và ngoài nước một năm mới vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm.

     Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật
 
                  Phật lịch 2564 - Hoa Kỳ, Westminster, ngày 09 tháng 02 năm 2021
                                            Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
 
                                                           (đã ấn ký)
 
                                                     
                                                     TK Thích Viên Lý
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn