LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ

28 Tháng Giêng 202210:01(Xem: 1846)
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ - Xuân Nhâm Dần 𝟮𝟬𝟮𝟮 
HT THÍCH VIÊN LÝ

DN


Thưa bạn đọc,

Hơn bất cứ lúc nào, năm mới là thời điểm có nhiều ước vọng mới, ước vọng luôn đồng hành với hy vọng, nhất là khi năm cũ đầy khó khăn và nguy biến đã kết thúc.

Dẫu rằng trên thực tế những thách thức to lớn vẫn tồn tại, thậm chí có những dấu hiệu báo động cho một giai kỳ đầy rủi ro và bất trắc hơn, tuy nhiên lúc nào những triển vọng tươi sáng đầy hứa hẹn vẫn luôn ở phía trước. Do vậy, để có thể tiếp tục hiện hữu và hiện hữu với tất cả niềm an lạc đích thực, xin bạn hãy tự nhắc nhớ rằng, bạn không bao giờ đơn độc, ngược lại, trên nền tảng của lý duyên sinh, sự hiện hữu của bạn là một kết nối, tương tác trùng điệp bởi hàng triệu phân tố tâm vật lý cực vi, trong đó có vô số hữu thể và vô thể khác, đặc biệt là Phật tánh nơi chính bạn nhưng cũng là của ba đời mười phương chư Phật; dẫu cho cuộc đời của bạn thăng trầm vinh nhục như thế nào thì Phật tánh trong bạn vẫn tiếp tục đồng hành với bạn, hiện hữu nơi bạn.

Hãy tinh cần tu học để hiển lộ Phật tánh đang hiện hữu hằng hữu nơi bạn, được như thế, mỗi sát na đều là những thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn vì bạn chính là an lạc, là hạnh phúc.

Bạn có thể nhìn lại chặn đường mà bạn đã trải qua trong quá khứ nhưng đừng để quá khứ trói chân bạn, ngược lại hãy xem những thành bại của quá khứ như những bài học cần thiết giúp bạn tránh được những cạm bẫy và là động lực thúc đẩy bạn không ngừng thăng tiến trong mục tiêu thành tựu sứ mệnh cứu khổ độ sanh.

Cuộc sống của bạn không phải là quá khứ, cũng chẳng là những hoài vọng về tương lai mà ngay bây giờ và ở đây. Chính trong khoảng khắc hiện tại này, niềm vui, sự an lạc đang có mặt. Bạn đang có một mùa xuân đích thực và miên viễn vì chính bạn là mùa xuân khi bạn đang an trú nơi định tĩnh thường tại.

Xin chúc bạn một năm mới với tất cả năng lực thanh tịnh nội tại, đặc biệt là đạt được tâm giải thoát bất động.

Xuân Nhâm Dần - 2022
TK Thích Viên Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Giêng 2023(Xem: 79)
05 Tháng Mười Một 2022(Xem: 557)
22 Tháng Chín 2022(Xem: 880)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...