[ALBUM] THỜI KHOÁ CÔNG PHU KHUYA| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

29 Tháng Mười Một 202308:35(Xem: 423)
THỜI KHOÁ CÔNG PHU KHUYA| Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023
Tại Chùa Diệu Pháp
Ngày 19/11/2023
thoi-khoa-cong-phu-khuya-26thoi-khoa-cong-phu-khuya-25thoi-khoa-cong-phu-khuya-24thoi-khoa-cong-phu-khuya-23thoi-khoa-cong-phu-khuya-22thoi-khoa-cong-phu-khuya-21thoi-khoa-cong-phu-khuya-20thoi-khoa-cong-phu-khuya-19thoi-khoa-cong-phu-khuya-18thoi-khoa-cong-phu-khuya-17thoi-khoa-cong-phu-khuya-16thoi-khoa-cong-phu-khuya-15thoi-khoa-cong-phu-khuya-14thoi-khoa-cong-phu-khuya-13thoi-khoa-cong-phu-khuya-12thoi-khoa-cong-phu-khuya-11thoi-khoa-cong-phu-khuya-10thoi-khoa-cong-phu-khuya-9thoi-khoa-cong-phu-khuya-8thoi-khoa-cong-phu-khuya-7thoi-khoa-cong-phu-khuya-6thoi-khoa-cong-phu-khuya-5thoi-khoa-cong-phu-khuya-4thoi-khoa-cong-phu-khuya-3thoi-khoa-cong-phu-khuya-2thoi-khoa-cong-phu-khuya-1-e1701190306256
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn