Tập 2

19 Tháng Năm 201608:18(Xem: 4563)
A HÀM
MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO
Thích Nữ Giới Hương
(Trọn Bộ Hai Tập)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2016

MỤC LỤC

Lời Đầu
Chương 1: Những Lời Phật Dạy trong Tạp A-hàm
Chương 2: Những Lời Phật Dạy trong Tăng Nhất A-hàm
Chương 3: Những Chủ đề Chung trong A-hàm
Chương 4: Kết Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn