[ALBUM] THỜI KHOÁ QUÁ ĐƯỜNG, KINH HÀNH NIỆM PHẬT

29 Tháng Mười Một 202308:05(Xem: 1772)

🪷 Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên | Viên Thành | 2023
tại Chùa Diệu Pháp
🪷 THỜI KHOÁ QUÁ ĐƯỜNG, KINH HÀNH NIỆM PHẬT
🪻 Ngày 18/11/2023
kinh-hanh-niem-phat-31kinh-hanh-niem-phat-30kinh-hanh-niem-phat-29kinh-hanh-niem-phat-28kinh-hanh-niem-phat-27kinh-hanh-niem-phat-26kinh-hanh-niem-phat-25kinh-hanh-niem-phat-24kinh-hanh-niem-phat-23kinh-hanh-niem-phat-22kinh-hanh-niem-phat-21kinh-hanh-niem-phat-20kinh-hanh-niem-phat-18kinh-hanh-niem-phat-17kinh-hanh-niem-phat-16kinh-hanh-niem-phat-15kinh-hanh-niem-phat-14kinh-hanh-niem-phat-13kinh-hanh-niem-phat-12kinh-hanh-niem-phat-10kinh-hanh-niem-phat-9kinh-hanh-niem-phat-8kinh-hanh-niem-phat-7kinh-hanh-niem-phat-6kinh-hanh-niem-phat-5kinh-hanh-niem-phat-4kinh-hanh-niem-phat-3kinh-hanh-niem-phat-2kinh-hanh-niem-phat-1

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn