[ALBUM] LỄ MỒI ĐÈN THẮP SÁNG BẢN THỂ| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

29 Tháng Mười Một 202308:23(Xem: 1756)
LỄ MỒI ĐÈN THẮP SÁNG BẢN THỂ Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023
Tại Chùa Diệu Pháp
Ngày 18/11/2023


le-moi-den-thap-sang-45le-moi-den-thap-sang-44le-moi-den-thap-sang-43le-moi-den-thap-sang-42le-moi-den-thap-sang-41le-moi-den-thap-sang-40le-moi-den-thap-sang-39le-moi-den-thap-sang-38le-moi-den-thap-sang-37le-moi-den-thap-sang-35le-moi-den-thap-sang-34le-moi-den-thap-sang-33le-moi-den-thap-sang-32le-moi-den-thap-sang-31le-moi-den-thap-sang-30le-moi-den-thap-sang-29le-moi-den-thap-sang-28le-moi-den-thap-sang-27le-moi-den-thap-sang-26le-moi-den-thap-sang-25le-moi-den-thap-sang-24le-moi-den-thap-sang-23le-moi-den-thap-sang-22le-moi-den-thap-sang-21le-moi-den-thap-sang-20le-moi-den-thap-sang-19le-moi-den-thap-sang-18le-moi-den-thap-sang-17le-moi-den-thap-sang-16le-moi-den-thap-sang-15le-moi-den-thap-sang-14le-moi-den-thap-sang-13le-moi-den-thap-sang-12le-moi-den-thap-sang-11le-moi-den-thap-sang-10le-moi-den-thap-sang-9le-moi-den-thap-sang-8le-moi-den-thap-sang-7le-moi-den-thap-sang-6le-moi-den-thap-sang-5le-moi-den-thap-sang-4le-moi-den-thap-sang-3le-moi-den-thap-sang-2le-moi-den-thap-sang-1-e1701189470169
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn