Kinh kim cang tam muội

29 Tháng Sáu 201415:51(Xem: 8436)
KINH KIM CANG TAM MUỘI
Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải
Thích Thái Hòa
Chùa Phước Duyên Huế ấn hành 2013
Phiên bản PDF: Kinh Kim Cang Tam Muoi blank
Ý kiến bạn đọc
16 Tháng Ba 201704:02
Khách
chưa xem được bản kinh
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Chín 2022(Xem: 81754)
Lúc đầu, kinh điển Phật giáo gồm hai bộ chính là “kinh” (sutra) và “luật” (vinaya): “Kinh” ghi lại giáo lý của Đức Phật, “Luật” là những giới luật mà Đức Phật đã chế định cho hàng tăng nhân tu hành tại các tự viện. Về sau này có thêm những lời chú giải về kinh và luật đó, và được gọi chung là “luận” (abhidharma), kết quả là có ba bộ sách gồm kinh, luật, và luận, tức là “Tam Tạng” (Tripitaka). Dần dần xuất hiện những dị biệt trong những lời giải thích về giáo lý của Đức Phật và giới luật của tự viện; và, điều đó gây ra sự phân rẽ trong cộng đồng Phật giáo, đưa tới sự phân chia thành hai bộ phái chính yếu đó là Thượng Tọa Bộ (Therevada) có tinh thần bảo thủ và Đại Chúng Bộ (mahasamghika) có tinh thần cấp tiến. Mỗi bộ phái có một bộ kinh điển riêng, được coi là chính thức bao gồm những quan điểm của mỗi phái.
16 Tháng Chín 2020(Xem: 4465)
20 Tháng Tám 2018(Xem: 6247)
13 Tháng Bảy 2018(Xem: 5432)