26. Tổ Quốc Ghi Ơn

29 Tháng Tám 201721:38(Xem: 1687)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýTỔ QUỐC GHI ƠN

Mảng mây vắt nhẹ trên đầu núi      
Như giải khăn sô ái niệm Người      
Chim chiều vài cánh bay cô lẻ      
Vẽ một vành tang bặt vết chân      
Chiều bỗng buồn khuâng như chia sẻ      
Mưa chiều từng giọt nhỏ rưng rưng      
Như khóc thương anh vừa nằm xuống      
Như khóc thương anh bỏ của chơi      
Anh đã bỏ rồi bao tục lụy     
Bỏ đi rồi huyễn mộng phù du      
Quay về bản thể chân tâm cũ      
Buồn hay vui anh nhỉ cảnh phân ly      
Tôi tự hỏi mình và bao kẻ      
Buồn hay vui anh nhỉ cuộc phân kỳ      
Anh đã quên mình và hy hiến      
Cả đời cho đạo pháp quê hương      
Tự đốt thân mình làm đuốc rọi      
Đêm dài dày đặc thiếu nhân quyền      
Xác anh tuy đã thành tro bụi      
Tinh thần cao cả vẫn còn nguyên      
Tên anh ghi tạc hồn sông núi      
Phạm Gia Bình – Viên Lạc sử ghi      
Anh chết cho bao người được sống      
Vị anh hùng dân tộc Việt Nam      
Cảm ơn anh đã vì đạo pháp      
Dâng trọn thân mình cho núi sông      
Lửa thiêng sưởi ấm hồn dân tộc      
Thiêu rụi tham sân, sạch bạo tàn      
Bồ Tát tại gia tuẫn vì đạo      
Phạm Gia Bình tổ quốc ghi ơn.   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn