Chương III – CITTAVAGGA - (Phẩm Tâm)

15 Tháng Sáu 201402:38(Xem: 4566)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương III
CITTAVAGGA
(Phẩm Tâm)

33.

Khó thay! Trì nhiếp tâm người

Chập chờn, dao động cả đời không yên

Thợ tài uốn thẳng cây tên

Giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu!

 

Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ

dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ,

ujuṃ karoti medhāvī

usukārova tejanaṃ.



34.

Cá kia quăng bỏ lên bờ

Vẫy vùng, hốt hoảng đợi giờ chết thôi!

Cho hay tâm lạc chợ đời

Cũng dường thế ấy, hãy rời lực ma!

 

Vārijo’va thale khitto

okamokata ubbhato,

pariphandatidaṃ cittaṃ

māradheyyaṃ pahātave.

­œ

35.

Tâm ta khinh động bất an

Kiếm tìm dục lạc, chạy quàng, chạy xiêng

Lành thay! Chế ngự thành hiền

Tâm được điều phục, diệt phiền, được vui!

 

Dunniggahassa lahuno

yatthakāmanipātino,

cittassa damatho sādhu

cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.

­œ

36.

Tâm ta tế nhị vô cùng

Dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao?

Kiếm tìm dục lạc xôn xao

Tâm được phòng hộ, xiết bao an lành!

 

Sududdasaṃ sunipuṇaṃ

yatthakā manipātinaṃ,

cittaṃ rakkhetha medhāvī

cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ.

­œ

37.

Xa xôi diệu vợi lữ trình

Đến đi đơn độc, ẩn mình hang sâu([1])

Điều tâm: Hạnh phúc cơ mầu

Vui sao! Thoát khỏi Ma đầu trói trăn!(2)

 

Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ

asarīraṃ guhāsayaṃ,

ye cittaṃ saṃyamessanti

mokkhanti mārabandhanā.

­œ

38.

Tâm chưa an trú vững vàng

Làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri?

Niềm tin rung động từng khi

Trí tuệ như vậy, mong chi thành toàn?!

 

Anavaṭṭhitacittassa

saddhammaṃ avijānato,

pariplavapasādassa

paññā na paripūrati.

­œ

39.

Tâm không ái dục đầy tràn

Tâm không sân hận, chẳng mang lửa phiền

Vượt lên thiện, ác đôi miền

Bậc luôn tỉnh thức, chẳng hiềm sợ chi!

 

Anavassutacittassa

ananvāhatacetaso,

punnapāpapahīnassa

natthi jāgarato bhayaṃ.

­œ

40.

Thân này gốm sứ mỏng manh

Tâm này kiên cố thủ thành chống Ma!([2])

Gươm vàng trí tuệ vung ra(2)

Giữ gìn chiến thắng, một tòa “vô tham”!(3)

 

Kumbhūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā

nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā,

yodhetha māraṃ paññāyudhena

jitañ ca rakkhe anivesano siyā.

­œ

41.

Mai kia thương xót thân này

Nằm vùi đất lạnh, tháng ngày nắng mưa

Vô tri một đống thịt thừa

Khúc cây vô dụng, xẻ cưa được gì?

 

Aciraṃ vatayaṃ kāyo

pathaviṃ adhisessati,

chuddho apetaviññāṇo

niratthaṃ’va kaliṅgaraṃ.

­œ

42.

Kẻ thù hiềm hại kẻ thù

Oan gia chước hiểm báo cừu oan gia

Ghê hơn, tâm hướng ác tà

Vạn lần nguy khốn cho ta, cho người!

 

Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā

verī vā pana verinaṃ,

micchāpaṇihitaṃ cittaṃ,

pāpiyo naṃ tato kare.

­œ

43.

Điều mà quyến thuộc, mẹ cha

Chẳng thể làm được cho ta, cho người

Nhưng tâm chơn chánh hướng rồi

Thành tựu tốt đẹp vẹn mười, vẹn trăm!

 

Na taṃ mātā pitā kayirā

aññe vāpi ca ñātakā,

sammāpaṇihitaṃ cittaṃ

seyyaso naṃ tato kare.


([1])Trú xứ ẩn mật của Thức.

(2) Ngũ ma.

([2]) Ý nói về dục vọng.

(2) Tuệ minh sát

(3) Không ái luyến, không đeo níu những bậc thiền đã đạt được; an trú trạng thái ly tham, vô ái, Niết-bàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 8151)
27 Tháng Tám 2019(Xem: 4877)
12 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7407)
12 Tháng Sáu 2018(Xem: 6998)
26 Tháng Tư 2018(Xem: 7800)
25 Tháng Tư 2018(Xem: 7435)
28 Tháng Hai 2017(Xem: 8085)